Aanpassingen

IVIO Examenbureau | Aantoonbaar vaardig

IVIO Examenbureau

Aantoonbaar vaardig

Gespecialiseerd in het volledige examen proces.
Iedereen verdient het om met een diploma te kunnen
laten zien wat hij in zijn mars heeft.

Aanpassingen

IVIO-Examenbureau is gespecialiseerd in het objectief en onafhankelijk meten van competenties en leerprestaties. Dit doen wij aan de hand van door de minister of door andere partijen vastgestelde eindtermen. IVIO-Examenbureau ontwikkelt, organiseert en verwerkt examens en examenresultaten voor scholen en particuliere opleiders in Nederland en ver daar buiten.

MAAK EEN AFSPRAAK

IVIO-Examenbureau organiseert de examinering voor scholen en particuliere opleiders die geen gebruik kunnen of willen maken van reguliere overheidsexamens.
Nieuwsbrief