Digitaal inschrijfformulier KSE en KSB Examens

Inschrijfformulier KSE en KSB Examens

Inschrijfformulier KSE en KSB Examens

Factuuradres

Alleen factuuradres onderwijsinstellingen mogelijk (geen privé-adres)

Postadres**

Examenlocatie**

Vergeet niet de examendata in te vullen.
(Bij een eigen c.q. flexibel moment niet vergeten de datum en tijd in te vullen. Dit moet voor of na de weken van de 5 vaste momenten vallen. Deze momenten kunt u vinden in het examenrooster op www.ivio-examenbureau.nl)
** Alleen indien afwijkend van "algemene gegevens invullen"
Let op: Vul de examendata in op de volgende pagina, en vul daarna de kandidaten in
Ondergetekende verklaart het examengeld na ontvangst van de factuur te voldoen.
Maximale uploadgrootte: 268.44MB
Nieuwsbrief