Autisten vallen bij gemeenten tussen wal en schip

Belangenorganisaties luiden de noodklok over de zorg die gemeenten en verzekeraars geven aan mensen met autisme. Zij vallen volgens de organisaties tussen wal en schip sinds het Rijk meer zorgtaken heeft uitbesteed aan gemeenten en zorgverzekeraars.

Volgens directeur Woldhuis van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maken gemeenten te weinig gebruik van de specialistische kennis binnen de ggz. Ook luisteren ze niet naar belangenorganisaties en stagneert de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars, zegt Woldhuis.

Budgetten

Een van de problemen waarmee autisten te maken krijgen, is dat gemeenten soms niet meebetalen aan zorg, bijvoorbeeld als een specialistische instelling buiten de gemeentegrenzen staat. Verder verdwijnen voorzieningen en lopen wachtlijsten op. Gemeenten hebben de politiek al vaker gewaarschuwd dat hun budgetten onder druk staan.

Vier op de vijf autisten kunnen volgens de belangenorganisaties met een beetje begeleiding prima meedraaien in de maatschappij. Maar krijgen ze die begeleiding niet, dan dreigen ze in duurdere en zwaardere zorg terecht te komen, schrijven de organisaties in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Tussen loketten

Onder autisme valt een breed scala aan stoornissen. Het is vaak onduidelijk welke zorg passend is en wie moet betalen voor de zorg. Zoals bij Lasse, over wie zorgverzekeraar, gemeente en Rijk blijven steggelen over de vraag wie voor hem moet betalen. Of voor Thijs, die geen passende zorgplek kan vinden. Ook bij thuiszitters en kinderen die knel zitten in het passend onderwijs is vaak autisme in het spel.

Deze week werd bekend dat specialistische logeerhuizen voor autisten verdwijnen. De organisatie Dr. Leo Kannerhuis schreef 150 gezinnen een brief waarin ze “met pijn in hun hart” aankondigen dat alle logeerhuizen komend jaar dichtgaan. In logeerhuizen kunnen mensen met autisme een weekend logeren om even van huis te zijn. Dat ontlast het gezin en kan onderdeel zijn van passende zorg.

Op dit moment is er geen alternatief voor de ouders. Peter Claeys, vader van de 15-jarige Tim die naar een van de logeerhuizen gaat, laat het er niet bij zitten. Hij heeft bij de Kinderombudsman, de politiek en de gemeente Boxmeer aan de bel getrokken. “Mijn zoon gaat twee keer per maand naar het logeerhuis. Dat is niet alleen om ons te ontlasten; het is een essentieel onderdeel van zijn therapie.”

Debat Jeugdzorg

Toch is Claeys is niet boos op de gemeente Boxmeer. “We hebben aan de keukentafel fantastische afspraken kunnen maken over de zorg die Tim nodig heeft om thuis te wonen. Maar Boxmeer werkt voor de zorg samen met andere gemeenten en die hebben tezamen de tarieven voor het logeerhuis zo laag gesteld. Ik heb onze wethouder gesproken en hij heeft beloofd er werk van te maken.”

Maandagavond is er een jeugdzorgdebat in de Tweede Kamer. Claeys rekent erop dat de politiek met een oplossing komt voor de specialistische logeerhuizen. “Anders rij ik met Tim naar Den Haag en dan mag staatssecretaris Van Rijn voor zijn opvang zorgen.” Ook oudervereniging Balans en de NVA hopen dat Tweede Kamerleden aandacht vragen voor betere zorg aan mensen met autisme.

Geef een reactie

Nieuwsbrief