Beste School van Flevoland kiest voor IVIO

De beste school van Flevoland kiest voor IVIO

Voor praktijkleerling is IVIO-certificaat een ticket naar de toekomst

Het Almere College werd dit jaar door de Volkskrant Dronkers-lijst benoemd tot de best presterende school van Flevoland. De afdeling Praktijkonderwijs in Dronten maakt deel uit van deze scholengemeenschap en werkt ruim acht jaar met IVIO-examens. Het IVIO-Examenbureau is al meer dan vijfenzeventig jaar gespecialiseerd  in het objectief en onafhankelijk afnemen van examens voor scholen en particuliere opleiders. Een IVIO-certificaat is een ticket naar de toekomst voor praktijkleerlingen die zelfstandig willen leven en werken.

Het IVIO-examenbureau neemt al acht jaar examens af van praktijkleerlingen van het Almere College in Dronten.

Het praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen voor wie het behalen van een diploma in een van de leerwegen van het vmbo te hoog gegrepen is.  Het Praktijkonderwijs van het Almere College in Dronten is gericht op de individuele ontwikkeling, met als doel jongeren zo veel mogelijk als zelfstandig en autonoom denkende en handelende personen voor de maatschappij en de arbeidsmarkt gereed te maken.

“Acht jaar geleden zijn we begonnen met het inzetten van IVIO-examens”, zegt docent Roelf van Slochteren van het Almere College Dronten. “Er waren individuele leerlingen die daarom vroegen en daarnaast waren er leerlingen die zo veel potentie hadden, dat het zonde was hen zonder diploma van school te laten gaan. Inmiddels doet ongeveer een derde van onze leerlingen het  IVIO-examen.”

Zelfvertrouwen

Roelf wil twee dingen voor zijn leerlingen. Hij wil ze  voorbereiden op de maatschappij én hen zelfvertrouwen geven. En daar vindt hij de IVIO-examens uitermate voor geschikt. “Je wordt eerder op een functie als caissière aangenomen als je het bewijs in handen hebt dat je kunt rekenen. En de leerlingen die willen doorstromen naar het ROC hebben helemaal veel baat van hun IVO-certificaat. Niet alleen worden zij hiermee eerder aangenomen op vervolgonderwijs, het is voor hen zelf ook fijn. Op het ROC moeten ze namelijk allerlei verslagen en werkstukken maken. Het diploma in hun broekzak geeft hen het vertrouwen dat dat heus wel lukt.”

Kwetsbare individuen

De leerlingen op het Praktijkonderwijs Dronten zijn stuk voor stuk kwetsbare jongeren. Roelf: “Ik vind het persoonlijke contact dan ook erg belangrijk.  Heeft een leerling een probleem, dan ga ik op huisbezoek. En als ik kan helpen, dan zal ik dat altijd doen.”  Roelf van Slochteren is docent, mentor, stagebegeleider én motivator. Hij zegt dat de IVIO-examens helemaal aansluiten op zijn visie van individuele ontplooiing. Vanaf het tweede jaar kan elke praktijkleerling op zijn of haar eigen niveau vrijwillig examen doen. “Doordat we werken met proefexamens wordt teleurstelling voorkomen. Bijna 100% van de leerlingen die examen doet, slaagt bij ons.”

Ticket naar de toekomst

Roelf van Slochteren staat reeds drieëndertig jaar voor de klas staat. In die tijd heeft hij  het onderwijs zien veranderen. Zelf heeft hij in al die jaren zijn drive weten te behouden. “Ik ben begonnen met een visie en die heb ik vastgehouden. Voor mij is een ‘moeilijke leerling’ dus geen lastpak. Ik probeer in iedereen het positieve te zien.”  Hij benadrukt daarbij dat IVIO voor hem een grote steun is. “Met het IVIO-examen onderstreep je wat een leerling kán. Je zorgt dat hij of zij  vooruit komt en zich kan redden in de maatschappij. Want dát is waar je het voor doet. Het IVIO-certificaat is voor hen een ticket naar de toekomst.”

Geef een reactie

Nieuwsbrief