“Het onderwijs volgt de leerling”

In het praktijkonderwijs hebben leerlingen een eigen leerroute. Deze leerroute komt in nauw overleg met de leerling en de ouders tot stand. Uitgangspunt voor het vaststellen ervan zijn de kansen van de leerling. Er wordt altijd gekeken naar wat de leerling kan en wat hij /zij graag wil.
Kenmerkend voor het praktijkonderwijs is dat benadrukt wordt waar leerlingen goed in zijn.
Op deze manier volgt het onderwijs de leerling en hoeft de leerling niet het onderwijs te volgen.
Vele praktijkscholen maken daarom gebruik van IVIO-Examens om dit “eigen kunnen” op een passende wijze (formeel) af te sluiten.
Het resultaat mag dan gezien worden: “Aantoonbaar vaardig” met IVIO.

Geef een reactie

Nieuwsbrief