“Iedereen heeft talent, iedereen is anders”

“Wanneer ben je succesvol?” Dat is een vraag om even bij stil te staan. Jamie Visser, locatieleider van het LMC PrO Schietbaanstraat heeft in haar loopbaan gemerkt dat succes vele vormen kent. “De één is succesvol als hij een baan heeft, de ander als hij door kan stromen naar het ROC. Maar hoe geslaagd ben je als je ein-de-lijk voor jezelf op durft te komen? Of als je heel mooi kunt tekenen! Iedereen is op zijn eigen manier succesvol. Het is maar net hoe je dat begrip inkleurt.”

Elke leerling een diploma
PrO Schietbaanstraat is met 160 leerlingen een relatief kleine pro-school. Jamie kent alle kinderen bij naam en de ontwikkeling van de individuele talenten staat centraal. “Wat heb je nodig om nog beter te worden in dat wat je al kunt? Dat is de vraag die wij hier elke dag stellen.”
Om te bevestigen dat de leerlingen eigenlijk heel veel in hun mars hebben, werkt de school al sinds 2008 met IVIO-examens. “In eerste instantie boden we alleen examens Nederlands en rekenen/wiskunde aan, maar vanwege de enthousiaste reacties van onze leerlingen breidden we al snel uit. Onze focus ligt op eindonderwijs, dus bieden we (bijna) alleen examens aan waar je in de praktijk écht iets aan hebt. Dus geen aardrijkskunde en geschiedenis, maar Engels, veilig werken en sociale vaardigheden bijvoorbeeld.”

Het bewijs van je talent
Op de vraag wat precies de toegevoegde waarde van de examens is, noemt Jamie in eerste instantie de succeservaring van de leerlingen. “Examen doen is voor onze leerlingen spannend. Ze moeten wennen aan de examenopstelling, aan het feit dat ze heel stil moeten zijn en geen vragen mogen stellen… Het is allemaal heel echt. Als ze vervolgens hun diploma in ontvangst nemen, is dat hét bewijs van hun talent.”

Aantoonbaar succesvol op je eigen manier
Ook de ouders zijn blij met de examens. “Voor veel van hen is het een teleurstelling dat hun kind naar het pro gaat. Hun eerste vraag is meestal: kan mijn kind doorstromen naar het MBO? Gevolgd door: en haalt hij/zij nu nog wel een diploma?”
In ieder geval op die laatste vraag kan het LMC Schietbaanstraat antwoorden met JA. Er zijn drie examenmomenten in het jaar waar alle bovenbouwleerlingen aan mee mogen doen. Aangezien het onderwijs maatwerk is, zijn de examens dat ook. Het kan dus best zijn dat een leerling Nederlands op KSE 3 niveau doet en rekenen/wiskunde op KSE 1. De examens kunnen bovendien gestapeld worden. Zo nam afgelopen jaar een van de leerlingen drie diploma’s Nederlands in ontvangst: KSE1, 2 en 3.
Jamie: “Iedereen heeft talent en iedereen is anders. De IVIO-examens maken dat zichtbaar: al onze leerlingen zijn aantoonbaar succesvol op hun eigen manier.”

Geef een reactie

Nieuwsbrief