IVIO-examens op de Velddijk

ROC-programma voor 12 leerlingen van De Velddijk

VSO De Velddijk is een Cluster 4 ZMOK-school in Noord-Limburg. Al zeven jaar biedt zij haar leerlingen IVIO Examens aan. Sinds 2012 combineert zij dit met de curricula van twee ROC’s in de buurt.

Oké, het aantal leerlingen dat een ROC-programma volgt is nog niet bijzonder hoog, maar dat heeft een goede verklaring. Niet elke leerling kan het niveau aan. “En,” vertelt docente Monique Huys, “je moet de relatie met het ROC stapje voor stapje opbouwen. Hopelijk volgen in het schooljaar 2013-2014 meer leerlingen dit traject.”

Monique is medeverantwoordelijk voor de algemene communicatie met ROC Gilde Opleidingen en het Citaverde College. Inmiddels kent deze enthousiaste docente het klappen van de zweep.

Succesvol overtuigen

“De gouden tip voor een goede samenwerking met het ROC is communicatie. Blijven praten, steeds maar weer zelf het contact leggen.” Monique heeft ervaren dat ROC’s niet om samenwerkingsverbanden met haar school staan te springen. “Het betekent extra werk, zonder dat de school daar meteen iets voor terugkrijgt. Maar met de nodige vasthoudendheid is het ons toch gelukt.”

Symbiose met regulier onderwijs

Het ROC-programma op De Velddijk bestaat uit een combinatie tussen IVIO-examens, reguliere ROC-examens en stagelopen. “De vakdocent onderhoudt nauw contact met de ROC-docent, zodat de leerlingen binnen De Velddijk het ROC-programma kunnen volgen. Was vroeger het bijzonder onderwijs een beetje pappen en nathouden, nu gaan onze leerlingen met een ‘normaal’ diploma van school.”

Het geheim van De Velddijk

In het eerste contact met de ROC’s onderstreept Monique twee zaken. Ten eerste schermt ze met de IVIO-examens. Die geven het niveau van de leerling aan en voldoen aan de Europese referentiekaders. Ten tweede komt ze met voorbeelden van good practices. Wat één leerling lukt, lukt de anderen ook. “Vorig jaar zijn zeven van onze leerlingen geslaagd met een niveau 1 diploma Horeca Assistent, twee leerlingen hebben hun AKA-diploma Voedsel en Leefomgeving gehaald en één leerling slaagde voor AKA Installatietechniek. Dit is hét voorbeeld om een ROC te overtuigen.”

Geef niet op

Monique: “Bij Gilde Opleidingen werkt elke afdeling apart. Een deal met Zorg & Welzijn betekent niet per definitie een deal met techniek. Mijn tip: niet opgeven en steeds maar weer het gesprek aangaan. Het is een sneeuwbaleffect. De samenwerking wordt steeds groter en gaat steeds makkelijker.”

Waard om voor te vechten

Ondanks de hobbels die Monique tegenkomt, is ze uitermate positief over de samenwerking met het reguliere onderwijs. “Voor onze leerlingen betekent dit programma enorm veel. Het is niet alleen belangrijk voor hun eigenwaarde, het is ook een betere ticket naar vervolgonderwijs of arbeidstoeleiding.

Nu het staatsexamen op basis- en kaderniveau stopt, zullen er bovendien meer leerlingen in het ROC-programma passen. We zijn de samenwerking klein begonnen, maar mijn verwachting is dat hij de komende jaren groeit.”

[Kader]

Bijzonder onderwijs steeds uitdagender voor de leerling

De Velddijk werkt inmiddels zeven jaar met IVIO-examens. Docente Monique Huys heeft in deze periode het onderwijs en het belang van de examens behoorlijk zien veranderen. “Toen wij met de examens begonnen, ging het allemaal nogal ongestructureerd. Zonder oneerbiedig te willen klinken, was het in het bijzonder onderwijs vooral pappen en nathouden. We zijn echter steeds opbrengstgerichter gaan werken. De kers op de taart is dat onze leerlingen nu een ‘normaal’ diploma kunnen halen. Niet alleen gebeurt er daardoor inhoudelijk meer in de klas, onze leerlingen krijgen ook meer zelfvertrouwen.”

[Streamer]

In februari doen 49 leerlingen van De Velddijk een IVIO-examen.

Geef een reactie

Nieuwsbrief