Leerdoelen voor toetsontwikkeling IVIO

In het kader van de ontwikkelingen/ trends in het praktijkonderwijs, in het bijzonder het ‘curriculum PrO’ en ‘diplomering’ heeft het IVIO-Examenbureau in 2014 gedacht om toetsen (examens) te maken met betrekking tot de domeinen Wonen, Vrije tijd en Burgerschap. Als voorbereiding hiertoe is toen een vergelijk gemaakt tussen dit curriculum Praktijkonderwijs met betrekking tot de domeinen Wonen, Vrije tijd en Burgerschap, de kerndoelen van het VSO1 uitstroomprofiel Arbeidsmarkt, de kerndoelen van het VSO2 uitstroomprofiel Dagbesteding en de eindtermen burgerschap KSE 1-en KSE-2 van het IVIO toets materiaal. Het curriculum PrO heeft hierbij als uitgangspunt gediend. In alle documenten staan overeenkomstige doelen, weliswaar geformuleerd in de eigen stijl van de diverse documenten.
Op basis van de genoemde kerndoelen, streef- en beheersingdoelen en de eindtermen in een indeling gebaseerd op het landelijk curriculum praktijkonderwijs, namelijk de domeinen Wonen, Vrije tijd en Burgerschap is een lijst opgesteld met te toetsen doelen. Deze lijst is ingedeeld in 3 categorieën te weten: doelen voor schoolbewijzen, doelen voor praktijktoetsen en doelen voor kennistoetsen.
Zowel de lijst met doelen voor kennistoetsen als de lijst met doelen voor praktijktoetsen zijn
ingedeeld op niveau 1: uitstroomperspectief beschermde arbeid, niveau 2: uitstroomperspectief arbeid en op niveau 3: uitstroomperspectief werken en leren, mogelijkheid tot doorstroom naar een
vervolgopleiding.
IVIO heeft besloten het onderzoek naar het toetsen van bovenstaande domeinen in het PRO te delen met alle scholen voor praktijkonderwijs.
Voor het volledige document klik hier.
Mocht u een reactie willen geven op de gemaakte lijst, dan kunt u deze mailen naar marijkebeumer@onderwijsinpraktijk.nl.

Geef een reactie

Nieuwsbrief