Maak kennis met de Examencommissie

Maak kennis met de examencommissie!

Waarom een examencommissie?
De examencommissie vervult een belangrijke taak binnen het IVIO Examenbureau. Zij is verantwoordelijk  voor het borgen van de kwaliteit van de examens en daarmee voor de bewaking van de kwaliteit van het diploma.  Zij doet dit  o.a. door:

  • de vaststelling van de examenprocedures
  • het vaststellen van de toetsingskaders
  • het beoordelen van aanvragen voor aangepaste examens
  • het afhandelen van klachten met betrekking tot de KSE/KSB examens
  • het vaststellen van de examenresultaten.

Profiel van de examencommissie
De examencommissie bestaat uit  deskundigen met een ruime en brede ervaring in het onderwijsveld,  op onderwijs-, inspectie- en beleidsgebied, aangevuld met een secretaris namens het IVIO-Examenbureau. Zonodig kan een extra deskundige (bijvoorbeeld op juridisch gebied) door de voorzitter gevraagd worden tijdelijk toe te treden tot de examencommissie.

Bevoegdheden
De examencommissie is bevoegd om te beslissen over sancties die opgelegd worden bij eventuele fraude, bijvoorbeeld door een examen ongeldig te verklaren als een school of instituut zich niet heeft gehouden aan de examenvoorschriften. (Gelukkig komt dit maar zelden voor).  Indien er klachten zijn van een kandidaat, opleider, of examenleider,  zoekt de examencommissie een oplossing samen met het examenbureau, maar de commissie neemt de  uiteindelijke beslissing en verantwoording.  Tenslotte geeft de examencommissie bindende aanwijzingen over toetsen, toetsmatrijzen en cesuur.

Streven van de examencommissie
Voorop staat de I van Individueel.  De examencommissie heeft als uitgangspunt dat het voor iedere individuele examenkandidaat uiterst belangrijk is om een certificaat of diploma te behalen en haar streven is dan ook bij alle op haar pad komende zaken dit doel na te streven.

Geef een reactie

Nieuwsbrief