MBO-ers met bewezen ict vaardigheden hebben een streepje voor!

MBO-ers met bewezen ict vaardigheden hebben een streepje voor!

Goede computervaardigheden zijn tegenwoordig onontbeerlijk voor jonge mensen die de aan het begin van hun loopbaan staan. Deze gedachte heeft het  Sprengen College doen besluiten om leerlingen computervaardigheden mee te geven om daarmee hun kans op een baan te vergroten.

Samen met IVIO@School heeft het Sprengencollege hun leerlingen in de gelegenheid gesteld om op een prettige en efficiënte manier te leren werken met onder andere het veel gebruikte Office-pakket. Informatic@wijs is een laagdrempelig pakket waarmee leerlingen alle essentiële vaardigheden kunnen oefenen, die ze later in hun werk nodig zullen hebben. Na een oefenperiode doen leerlingen examen op KSE 3/4-niveau middels een examen van het IVIO Examenbureau.

Marcel Godee, docent ICT bij het Sprengencollege merkt hier over op: “Onze leerlingen zijn gebaat bij het beleven van succes. Het Informatic@wijs pakket van IVIO@School sluit hier naadloos op aan”.

Informatic@wijs leert leerlingen de zogenaamde ’21 century skills’. Leerlingen oefenen niet alleen computervaardigheden die voor hun beroepsvorming nuttig zijn, maar ook voor vervolgonderwijs. Leerlingen kunnen hun ict-vaardigheden inzetten, wanneer ze op het MBO bijvoorbeeld scripties en presentaties moeten maken.

“Veel van onze leerlingen zitten in een MBO-stroom en wij willen hen optimaal voorbereiden voor het MBO. Naast AVO vakken, werken wij nu ook met het Informatic@wijs programma, een goede lesmethode waarbij onze leerlingen leren werken met Word, PowerPoint en Excel”. “ Informaticawijs sluit goed aan bij de belevingswereld van onze leerlingen. Informaticawijs wordt afgesloten met een officieel IVIO-diploma  van IVIO-Examenbureau, dat geeft alleen maar meer waarde aan het pakket. Onze leerlingen doen vaardigheden op, waarmee zij optimaal worden voorbereid op hun latere rol als werknemers. Op veel stagebedrijven horen wij dat medewerkers vaak essentiële Office vaardigheden missen. Door onze leerlingen nu al deze vaardigheden aan te leren, geven wij hun extra bagage mee voor hun latere werkzame leven”, aldus Pieter van de Werfhorst, manager inhoud en onderwijsontwikkeling bij het Sprengen College.

Welkom bij Informatic@wijs

Informatic@wijs is een initiatief van onderwijsgevenden en “ICT-ers”. Het pakket Informatic@wijs maakt leerlingen computervaardig. Het lespakket oefent de essentiële computer-basisvaardigheden van leerlingen: typevaardigheid, Office( Word, PowerPoint en Excel), MediaWijsheid en FotoWijs (Bewerken van Foto’s).

Doel is leerlingen in het voortgezet- en MBO-onderwijs ICT-vaardig maken. Niet door middel van het traditionele boek, maar middels een interactieve website. Na het bekijken van instructiefilmpjes kunnen leerlingen vaardigheden oefenen door middel van concrete ‘doe’-opdrachten.

Afsluitend IVIO examen:

Een examen Office en MediaWijsheid op KSE-3/4-niveau, afgenomen door het IVIO Examenbureau, voor sluit alle onderdelen af.

Geef een reactie

Nieuwsbrief