Superdeal, wegens succes verlengd!!

IVIO-Examenbureau merkt bij de doorstroom van leerlingen naar MBO-opleidingen, dat vaak gevraagd wordt naar meer certificaten.
Om de leerlingen meer kans te geven door te stromen naar het MBO heeft IVIO-Examenbureau dit jaar een superdeal.
Als uw kandidaat deelneemt aan de examens Nederlands, Engels en Rekenen/Wiskunde bieden wij de kandidaat de kans om een vak extra te doen voor € 9,95 in plaats van € 42,50.
De keuze van het vak en niveau is vrij.
De examens moeten in 1 examenmoment plaatsvinden.

Deze superdeal loopt tot 30 juni 2017.

Geef een antwoord

Nieuwsbrief