Sociale Vaardigheden 2

Als afsluiting van de methode “Zo werkt het”,  deel  2 van Eenvoudig Communiceren heeft IVIO-Examenbureau een examen Sociale Vaardigheden 2 ontwikkeld.

In dit examen wordt getoetst of uw leerlingen over voldoende werknemersvaardigheden beschikken, om succesvol stage te lopen, of op zoek te gaan naar werk.
Veel leerlingen die willen doorstromen naar werk of een vervolgopleiding worden regelmatig geconfronteerd met afwijzingen. Ben je vaardig genoeg om hier te werken of te studeren? Om deze leerlingen te helpen is er een uitgebreide methode beschikbaar via Eenvoudig Communiceren. Het lesprogramma wordt vervolgens afgesloten met een IVIO examen, zodat uw leerlingen ook op sociaal- en werknemers gebied aantoonbaar vaardig zijn.
Dit diploma vergroot de eigenwaarde van uw leerlingen en maakt het voor werkgevers en  de school transparant of uw leerling al voldoende in staat is om zelfstandig als werknemer te kunnen functioneren.
Het taalgebruik in de examens is op het niveau 1F. Zodat een nog door te ontwikkelen taalvaardigheid uw leerling niet in de weg hoeft te staan om aan te tonen over welke sociale vaardigheden hij/zij al beschikt.
Het examen kan meermalen per jaar worden afgenomen, dit kan zowel schriftelijk als online.

Geef een reactie

Nieuwsbrief