Summa College Summa College: een ROC dat VSO-leerlingen niet uitsluit

Summa College: een ROC dat VSO-leerlingen niet uitsluit

Het credo van het Summa College uit Eindhoven is ‘haal het beste uit jezelf’. Daarbij hoort uiteraard de visie dat elke leerling onderwijs krijgt op zijn of haar niveau. Maar zo vanzelfsprekend is dat niet! Het ministeriële actieplan ‘Focus op vakmanschap’ schrijft immers voor dat leerlingen zonder benodigd diploma alleen nog maar mogen instromen op niveau 1. Onderwijsmanager Monique van der Kleijn vertelt hoe ze dit op het Summacollege hebben opgelost.

“Ik denk dat één van de slechtste dingen die je als onderwijsinstelling kunt doen, het niet op niveau laten functioneren van je leerlingen is,” vertelt Monique van der Kleijn. Zij is directielid van de locatie School 23, waar je VO en mbo 1 kunt volgen. “Als groot, regionaal ROC weten we dat op het VSO leerlingen zitten op alle niveaus. Van assistent tot havist. Plaats je een vmbo-t leerling op niveau 1 dan wordt werkelijk niemand daar beter van.”

Toelatingsonderzoek dat kijkt naar motivatie en cognitie

Van der Kleijn dacht mee met het projectteam dat het toelatingsonderzoek voor studenten zonder benodigd diploma dit jaar vorm moest geven. “Het resultaat is dat we bij de aanname van nieuwe, niet-gediplomeerde leerlingen nu kijken naar drie zaken. Ten eerste naar de motivatie van de leerling. Deze moet in een brief worden opgeschreven en eventueel mondeling worden toegelicht. Daarnaast is er een positieve aanbeveling van de VSO-directie nodig. De leerling moet zich emotioneel-sociaal gezien immers kunnen redden hier. Ten opzichte van het VSO zijn de ROC-klassen groot en is de druk hier hoog. De ervaring leert gelukkig dat VSO-instellingen in de meeste gevallen goed doorverwijzen. Ten derde willen we het cognitieve niveau van een leerling weten. Daarvoor gebruiken we onder andere de IVIO-certificaten.”

IVIO past precies binnen ‘Focus op vakmanschap’

Het Summa College maakt hiermee optimaal gebruik van de ruimte die de Wet educatie en beroepsonderwijs biedt. Door middel van een toelatingsonderzoek kan het MBO ook leerlingen vanuit het SVO toelaten op de hogere niveaus. De IVIO-certificaten dienen dan als één van de bewijsstukken in het onderzoek.

IVIO-certificaten geven ons zekerheid

Van der Kleijn: “Uit onze gesprekken met VSO-scholen uit de regio bleek dat verreweg de meeste gebruik maken van de IVIO-examens. Daarom vragen we daar nu specifiek naar op onze website. Komend schooljaar zijn minimaal de certificaten Nederlands, Engels en wiskunde nodig om toegelaten te worden – uiteraard in combinatie met de andere bewijsstukken waar wij om vragen. Volgend jaar schroeven we dat aantal op naar zeven of acht certificaten. Hoe beter een leerling kan laten zien wat hij of zij kan, hoe makkelijker we hem of haar immers kunnen plaatsen. Je wilt niet onder-, maar ook zeker niet overvragen. In de ideale wereld wordt elke leerling genoeg uitgedaagd en haalt elke leerling in één keer zijn diploma.”

Successtory

Eén van de successtory’s die Van der Kleijn te vertellen heeft, is die van een autistisch meisje die vanuit VSO de Korenaer is doorgestroomd naar Zorg en Welzijn niveau 3. “Deze leerling deed op haar stageplek allerlei handelingen die bij niveau 3 horen en had de juiste IVIO-certificaten. We lieten haar samen met haar ouders op een intake-plus gesprek komen en gingen vervolgens de uitdaging aan. Met een individueel handelingsplan doet ze het prima. Ze wordt  nu tweedejaars en gaat als een speer. Dát is nu de ultieme vertaling van ons credo. Haal het beste uit jezelf!”

Hoe werken IVIO-certificaten?

Bij IVIO-Examenbureau kan elke leerling op zijn of haar eigen niveau examen doen. Zo kan het voorkomen dat een leerling Nederlands doet op niveau 4 en biologie op niveau 2. Alle reguliere vakken zijn te volgen en worden bekroond met een certificaat dat wereldwijd geldig is.

De IVIO-Examens worden op de VSO-school zelf afgenomen, zodat de leerling zo min mogelijk stress heeft. Om de studenten goed voor te bereiden kan vooraf geoefend worden met proefexamens.

Oog voor capaciteit

Van der Kleijn: “De IVIO-examens hebben zich wat ons betreft bewezen. In de praktijk merken we dat ze het niveau van een leerling goed weergeven. Uiteraard hebben wij als regulier ROC niet de financiële middelen om VSO-leerlingen net zo goed te begeleiden als een VSO school, maar dat betekent niet dat we ze daarom maar niet aannemen. We hebben die verplichting naar de samenleving, vinden we. Het maakt mij en mijn collega’s trots dat ons aannamebeleid is vormgegeven met oog voor capaciteit en menselijkheid.”

Achtergrondinformatie

www.summacollege.nl – zoek op ‘aanmelden zonder diploma’

www.ivio-examenbureau.nl

Geef een reactie

Nieuwsbrief